ישיבת הנהלת קהילה 10-17

17 יולי 2017
זמן הארוע: 19:00

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם 9/17. מצ"ב.
2. עדכונים שונים.
3. מחסומים – מוזמן: צוות בטיחות ועופר וקנין – ממונה בטיחות.
4. נושא אישי.
5. נושא שכר על העלון. מוזמן: גיא שקרוני.
6. טיפול ברכבים עומדים (עזובים) במגרש החניה.

נוגה בוטבול
מנהלת הקהילה

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה