ישיבת הנהלת קהילה מספר 08-18

09 אפריל 2018
זמן הארוע: 18:00
בחדר הישיבות החדש.

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם 7-18
2. בחירת אחראי תרבות – מועמד דולב אסתרי.
3. דיון בנושא ענף הנוי – מצ"ב דוח תמחירי של הענף לשנים 2015-2017. מוזמן עמרי וייסברון.
4. השקיית גינות – חומר יישלח בהמשך. מוזמנים: עמרי וייסברון, שמוליק יואש, אברהם מזרחי.

נוגה בוטבול

מנהלת הקהילה

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה