ישיבת המנהלת מספר 09-17

04 יולי 2017
זמן הארוע: 15:00
מזכירות

סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול קודם 8-17 מתאריך 20.6.17. מצ"ב.
  2. שמיעת הסתייגויות חברים לרשימות סדר סימון מגרשים.

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה