הצבעה בקלפי

19 אוקטובר 2017
זמן הארוע: 11:00-19:00
בחדר בניין והשכרת דירות
  1. "הצעת החלטה בנושא קבלה לחברות של בני קיבוץ".

האסיפה מתאריך 2.10.17 ממליצה לקבל את ההצעה ומעבירה אותה להצבעה בקלפי .

  1. בחירת מרב ניב לקדנציה נוספת של 3 שנים כדירקטורית חיצונית במינהלת הקיבוץ

מרב הציגה את עצמה באסיפה שהתקיימה ב-2.10.17 והאסיפה ממליצה לתמוך בה ומעבירה את ההצבעה לקלפי.

שימו לב:

כל החברים מצביעים ב-2 הסעיפים ודרוש רוב רגיל.

קולות הנמנעים אינם נספרים.

בברכה,

נוגה וניר

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה