הודעה על קלפי

בחירת שני נציגי ציבור לוועדת תכנון
01 יוני 2017
זמן הארוע: 11:00-19:00
במשרד בניין והשכרות הצמוד לאולם "אלכסנדר".

האסיפה שהתקיימה בתאריך 23.5.17 העבירה לקלפי את הנושא הבא:

בחירת שני נציגי ציבור לוועדת תכנון
מועמדים : עמיעד ערב, יותם שטיינברג, אבי פאר, ארז הסיון, אברהם מזרחי, דוד נוטי, אייל אסתרי, גיורא אסתרי, יובל פלס.

טופס בו יסומנו יותר מ-2 שמות, ייפסל.

שימו לב:
קולות הנמנעים אינם נספרים!

יש להכניס את פרטי הארוע כאן:

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה