אסיפה כללית

דיור בר השגה, בחירת נציגי ציבור לוועדת דור צעיר, בחירת נציגי ציבור לוועדת תכנון, הרכב הנהלת הקהילה, תכנית השקעות הקהילה ותכנית השקעות מיוחדות.
23 מאי 2017
זמן הארוע: 18:00
אולם אלכסנדר
 1. דיור בר השגה.
 2. נציגי ציבור לועדת דור צעיר.
  מועמדים: יואב בן יעקב, אוריה בן יעקב, נווה קליין.
 1. נציגי ציבור לועדת תכנון
  מועמדים: עמיעד ערב, יותם שטיינברג, אבי פאר, ארז הסיון, אברהם מזרחי, דוד נוטי, אייל אסתרי, גיורא אסתרי, בני וייס, יובל פלס.
  יש לבחור 2 מבין המועמדים.
 1. הרכב הנהלת הקהילה – עם סיום הקדנציה של 3 חברים ותיקים וחבר אחד שפרש, הצעת המנהלת להחליט על הרכב ההנהלה כך שיכלול 3 חברים ותיקים ו-2 חברים חדשים.
 2. תכנית השקעות קהילה 2017 – מצ"ב.
 3. תכנית השקעות מיוחדות – ועדת כספים הפנתה בקשה לוועד ההנהלה של מעגן אחזקות להקציב תקציב מיוחד לסעיפים מיוחדים אשר יוצגו באסיפה.

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה