אסיפה כללית מספר 09-17

12 ספטמבר 2017
זמן הארוע: 18:00
אולם אלכסנדר

על סדר היום:
1. הצגת פרוייקט מונה נטו בשותפות 51% מעגן ו- 49% דוראל. מצ"ב תמצית ההסכם.
2. אישור להקמת שותפות לפרוייקט סולארי קרקעי בהיקף של כ- 10 מגה 50-50 מעגן-דוראל. מצ"ב תמצית ההסכם.
3. הצבעה מחדש על סעיף 3.3 בתקנון הפנסיה לאחר שחלפה שנה מאז קבלתו.
לאחר שחלפה שנה מאז הצבעת הקלפי, מוצע להביא מחדש את סעיף 3.3 בתקנון הפנסיה החדש, עליו התקיימה הצבעה בעד/נגד וככל הנראה התפרש הפוך.
להלן נוסח הסעיף:
"ככל והחבר הוותיק צבר במהלך כל שנות עבודתו (התקופה השיתופית + התקופה שאחרי השינוי) מקורות גמל הגבוהות מפנסיית הקיבוץ, כל מקורות הגמל שלו יעמדו לרשותו והוא ישלם מס פרוגרסיבי על ההפרש בין גובה הפנסיה בפועל לבין פנסיית הקיבוץ כנהוג עם חברים בגיל העבודה".
המנהלת ממליצה לשנותו כך שחבר פנסיונר לא ישלם מס פרוגרסיבי על מקורותיו הפנסיוניים.

שני הסעיפים הראשונים בהשתתפות: יקי נוימן מנכ"ל דוראל אנרגיה ועו"ד ישע פרימס.

ניר מנצר – יו"ר
נוגה בוטבול – מנהלת הקהילה

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה