אסיפה כללית מספר 04-18

08 מרץ 2018
זמן הארוע: 18:00
בחדר הישיבות החדש

על סדר היום:

הצגה ואישור תכנית הקהילה לשנת 2018
דיון חוזר באסיפה לאחר שהנהלת הקהילה והמנהלת קיימו ישיבה נוספת שהייתה פתוחה לציבור. הוחלט להציע שהשוואת אגרת הקהילה לחברים בעצמאות כלכלית תתעדכן ב-2 פעימות כאשר הפעימה הראשונה תהיה 40 ₪ בשנת 2018 והפעימה הבאה תהיה בשנת 2019.

 יתר הסעיפים לאיזון תקציב הקהילה נותרו ללא שינוי.
דף הסבר מפורט על התקציב יישלח לקראת האסיפה.

* החומר יוצב באתר הקיבוץ ויופץ לחברים בדוא"ל

ניר מנצר – יו"ר

נוגה בוטבול – מנהלת הקהילה

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה