אוסף היגדים לגיבוש חזון מעגן – מהמפגשים שהתקיימו
• מבניות ושיטתיות בהובלה ובניהול
• התחדשות בכל התחומים
• הדור הצעיר ישתלב בקלות ויוביל את האחריות ליישום
• מקצועיות בעשיה
• הקהילה תיקח אחריות על עצמה
• חיזוק "האנחנו" ו"השלנו"- "דיבור עבור כולנו"
• תהיה שפה מאחדת, שיח בין ותיקים לצעירים, מבניות לשיח לקבלת הסכמות
• סטטוס אחד- כולם שווים
• לכולם יהיו הכלים כדי לממש את אחריותם לצמיחתם האישית
• הפתיחות תגדל ותתרחב
• יהיו תכניות עבודה לטווח ארוך וקצר
• חברים יוזמים למען הכלל
• אנשים שמחים ויוצרים
• דירות ברות השגה לצעירים
• יש מרכז חברתי פועם, דינאמי להתכנסויות שונות
• חינוך מוביל, שכבות גיל מלאות, קהילה רתומה לחינוך ומשקיעה בו
• שגשוג כלכלי- ענפים חדשים, פריחה עסקית, יוזמות חדשות
• תיק עסקים מאוזן: תיירות, חקלאות, תעשיה, עסקים קטנים
• חזות הקיבוץ מטופחת ומתוכננת, תשתיות מתחדשות כולל תאורה
• גודל ישוב אופטימאלי שמאפשר גם גידול וגם המשך קיום של האינטימיות והקהילתיות המיוחדים למעגן
• בנים יכולים להיות חברי קיבוץ גם בשכירות
• השקעה מתמדת בקהילתיות, כל אחד במעגן שותף לעשייה למען הכלל
• קליטה של משפחות חדשות שרובה מבנינו ובני/ בנות זוגם
• חברי מעגן מובילים את התפקידים המרכזיים של הקיבוץ
• הקיבוץ מעודד חברים ובנים לצאת ללימודים גבוהים ומקצועיים
• יש רשת כפרי נופש
• מעורבות מתוך תחושת השתייכות גבוהה
• איזון בין מקצועיות לבין מעורבות חופשית של חברים בוועדות. להכשיר חברים לעבודה מקצועית בוועדות ובתפקידים.
• שיוך נכסים, לחלק את הנכסים שקיימים היום ולאפס את החשבון.
• להשקיע בדברים חדשים (חממה טכנולוגית)
• המשך קליטת משפחות – גם עולים חדשים
• לפתח את הענפים הקיימים, לחזק את מנועי הצמיחה- כפר נופש, חקלאות
• שיתופי פעולה עם קיבוצים אחרים
• מיזם חדש- שילוב של חקלאות ותיירות
• חיבור הצעירים לרעיונות
• קבלה לחברות ללא התניות
• מעורבות בתרבות, בחינוך , עסקים
• ליצור קבוצה של אנשים איכותיים שרוצה להוביל, ולהכשירם
• ללמוד, ללמוד, ללמוד, לעורר צמיחה ולמידה כל הזמן
• לפתח עתודה ניהולית
• אווירה המעודדת לקיחת תפקידים
• אווירה טובה בין החברים
• שיח פתוח
• קלפי – רק לקבלה לחברות

כתיבת תגובה