מפגש פתוח עם בני המשק

25 יולי 2017
זמן הארוע: 18:00
באולם אלכסנדר

מנהלת הקהילה ומרכז צמיחה דמוגרפית,
שמחים להזמינכם ל:

מפגש פתוח עם בני המשק

בתכנית:
שיח פתוח בנושא קליטת בנים

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה