ישיבת מנהלת

20 יוני 2017
זמן הארוע: 14:30
במזכירות

סדר היום:
1. אישור פרוטוקול קודם 7-17 מתאריך 17.5.17. מצ"ב.
2. דיווח שוטף.
3. בחירת מנהל/ת מש"א. הקדנציה של יערה מסתיימת ב-15.7.17. התהליך המוצע:
– מינוי צוות איתור במינהלת (מוצע: שימי, נוגה, חבר מינהלת, חבר מינהלת/ניר).
– פגישה של צוות האיתור עם יערה, מעבר על הגדרת התפקיד והתאמתו באם צריך.
– הוצאת מכרז פנימי.
– יערה רשאית להגיש מועמדות לקדנציה נוספת (אין הגבלת קדנציות בחוברת אורחות החיים).
– ראיון מועמדים בצוות האיתור והמלצה על מועמד אחד או יותר לבחירה במינהלת.
– סיום תהליך בחירה 10.7.17.
4. דיון בהצעה לחייב את יורשי החברים להשתתף בהוצאות הקיבוץ במסגרת הליך שיוך הדירות לעת חתימתם על הסכם למימוש השיוך החוזי. מצ"ב.
5. הצעת החלטה ותצהיר בנושא הכנסות – מצ"ב. מוזמן: אבינעם בשעה 15:30
6. קרן לתשתיות חשמל – מצ"ב.

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה