ישיבת מנהלת מספר 4-18

13 פברואר 2018
זמן הארוע: 15:00
חדר הישיבות החדש

חברי המנהלת: יורם סמית, אילן קדם, ענת ברן רוט, נמרוד בן יעקב, מרב ניב, יובל מעיני.

מוזמנים: נוגה בוטבול – מנהלת הקהילה, שימי שטרית – מרכז המשק, עלי קדם – יו"ר ו. ביקורת.

סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול קודם 3-18 מתאריך 30.1.18. מצ"ב.
  2. דיווח שוטף.
  3. סעיף אישי, לא לפרסום.
  4. בקשה של בני וייס לדיון בהרכב צוות שכר. מצ"ב. מוזמנים בני וייס ויערה ספיר.
  5. סיום קדנציה של נוגה בוטבול כמנהלת קהילה והיערכות להמשך.

 

 

יש להכניס את פרטי הארוע כאן:

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה