ישיבת הנהלת קהילה מספר 8-17

26 יוני 2017
זמן הארוע: 19:00
במזכירות

סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול קודם 7/17. מצ"ב.
  2. עדכונים שונים.
  3. בחירת אחראי ארכיון. מועמדת: מורן בז'ה. מוזמנת: יערה .
  4. בקשה ליציאה לשנת חופש.
  5. תשלום לספקים ונותני שירותים עבור הוצאות פרטיות.
  6. החלפת 2 רכבים לקהילה. מוזמן: רפי עמר.
  7. בקשה לפתיחת פאב במקלט של בית הצנחן. מוזמנים: חני, דר, תום ויואב .

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה