ישיבת הנהלת הקהילה מספר 2-18

15 ינואר 2018
זמן הארוע: 18:00
בחדר הישיבות החדש.

סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול קודם 1-18.

  2. דיון חוזר בתכנית ההנהלה לשנת 2018. מוזמן: הציבור
    באסיפה שהתקיימה בתאריך 9.1.18 הועלו הסתייגויות לתכנית הקהילה והשינויים המוצעים. התכנית חוזרת לדיון נוסף בהנהלת הקהילה.
    בחלקו הראשון יתנהל כדיון פתוח, אליו יוזמנו חברים שרוצים להציע הצעות לסגירת הגרעון בתקציב.
    חלקו השני של הדיון שיעסוק בהצעות שהועלו וקבלת החלטות, יהיה סגור ובו ישתתפו חברי הנהלת הקהילה בלבד.

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה