ישיבה משותפת למנהלת והנהלת קהילה

26 פברואר 2018
זמן הארוע: 18:00
חדר הישיבות החדש

חברי הנהלת הקהילה והמנהלת,
מוזמנים לישיבה משותפת של הנהלת הקהילה והמנהלת

סדר היום:

דיון חוזר בתכנית הקהילה לשנת 2018.
מצאנו לנכון לקיים ישיבה משותפת של המנהלת והנהלת הקהילה לאחר שהתכנית לא אושרה בקלפי.
הישיבה, ככל ישיבה, פתוחה לציבור החברים על מנת שהמעוניינים להביע הסתייגויות/דעות ביחס לתקציב טרם גיבוש הצעת תקציב מתוקנת לאסיפה יוכלו לעשות זאת.

חברים המעוניינים להעביר התייחסות כתובה מבעוד מועד מתבקשים להעביר את החומר למזכירות.

אישור הפרוטוקולים הקודמים יתבצע בישיבות הבאות של הצוותים.

נוגה בוטבול,

ניר מנצר.

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה