הצבעת קלפי ב- 14.8.17

14 אוגוסט 2017
זמן הארוע: מ- 11:00
בחדר בניין והשכרת דירות
  1. קבלה לחברות של כפיר והילה ענבר.
  2. בחירת חברים להנהלת הקהילה.

מועמדים:
חברים ותיקים:
אסתרי גיורא, אפרים ערן, בן יעקב חגית,  עמר רפי.
(יש לבחור 3)

חברים חדשים:
ערב יפתח, שוקרני גיא.
(יש לבחור 1)

  1. בחירת חלופה לפיה ייקבע סדר הקדימות לסימון דירות לבן ממשיך מבין בתי האב הזכאים:
    א. קביעת סדר הקדימות לפי וותק בלבד.
    ב. קביעת סדר הקדימות לפי וותק אבל תוך מתן עדיפות לבתי אב שלאף אחד מיחידיו לא קיימת זכות מלאה או חלקית לשיוך דירה בקיבוץ מעגן.

הרשימות יצורפו לפני הקלפי ויהיה ניתן לקבלן גם במזכירות.                       

שימו לב: קולות הנמנעים אינם נספרים.

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה