הצבעה בקלפי

האסיפה מתאריך 12.9.17 העבירה להצבעה בקלפי
28 ספטמבר 2017
זמן הארוע: 11:00-19:00
בחדר השכרת דירות/בנין
  1. הקמת שותפות לפרויקט סולארי קרקעי בהיקף של כ- 10 מגה 50-50 מעגן-דוראל.
  2. תיקון סעיף 3.3 בתקנון הפנסיה באופן שחבר פנסיונר לא ישלם מס פרוגרסיבי על הכנסותיו מקרנות הפנסיה וקופות הגמל. החלת ההחלטה תהיה מינואר 2018.

 

לסעיף 1 – רשאים להצביע כל החברים – ותיקים וחדשים.

לסעיף 2 רשאים להצביע רק חברים ותיקים.

קולות הנמנעים אינם נספרים!

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה