הצבעה בקלפי – קבלה לחברות של בני קיבוץ

הצעת החלטה בנושא קבלה לחברות של בני קיבוץ
07 דצמבר 2017
זמן הארוע: 11:00-19:00
בחדר בנין והשכרת דירות

האסיפה מתאריך 2.10.17 המליצה לקבל את ההצעה והעבירה אותה להצבעה בקלפי.
הקלפי נקבע לתאריך 19.10.17.
לאחר שההצבעה בדבר סעיף זה נדחתה עקב אי מתן הסבר לציבור בדבר אופן ההצבעה עליו החליטה המינהלת והסיבות להחלטה זו, ולאחר קיום דיון נוסף במינהלת ביום 7.11.17 על אופן ההצבעה, הוחלט לאפשר לכלל החברים להצביע בהצבעה זו.

שימו לב:
משתתפים בהצבעה כל החברים.
קולות הנמנעים אינם נספרים!

בברכה

נוגה וניר

התוצאות: 
הצביעו בעד-58
הצביעו נגד-22
מכאן שההצעה בנושא קליטת בני משק התקבלה.

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה