הודעה על הצבעה בקלפי

08 פברואר 2018
זמן הארוע: 11:00
בחדר בניין והשכרת דירות (הצמוד ל"סטודיו החשמליה")

האסיפה שהתקיימה בתאריך 24.1.18 העבירה לקלפי את הנושאים הבאים:

1. אישור תכנית הקהילה לשנת 2018.
2. בחירת אסתר בריברם כנציגת ציבור לוועדת ביקורת.

שימו לב:
קולות הנמנעים אינם נספרים!
ההצבעה תסתיים בשעה 19:00

ניר ונוגה

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה