אסיפה כללית 14-17

09 ינואר 2018
זמן הארוע: 18:00
האסיפה תתקיים בחדר הישיבות החדש (במבנה ששימש את מחסן הבגדים)

על סדר היום:

  1. חניכת חדר הישיבות החדש.
  2. אישור שינוי ייעוד שטח – מכון תערובת.
    וועד ההנהלה ממליץ לאשר פניה לרשות מקרקעי ישראל לקבלת חוזה חכירה למטרת תעסוקה בתכנית מפורטת לחניון משאיות מס' 214-0339218, מגרש מס' 401 בשטה 2,178 ממ"ר. לאחר קבלת המפרט הכספי מרמ"י, תובא לאישור וועד ההנהלה ההחלטה האם לבצע את העסקה בהתאם לתנאים שיפורטו בשומה ובמפרט הכספי.
  3. הצגת תכנית העסקים 2018.
  4. הצגת ואישור תכנית הקהילה 2018.
  1. * בדיון נציג את עיקרי היעדים והמטרות של הקיבוץ ב- 2017-18 ויימסר מידע רלוונטי נוסף.

ארועים בקיבוץ

סגור לתגובות.