אסיפה כללית 08-17

27 אוגוסט 2017
זמן הארוע: 18:00
אולם אלכסנדר

על סדר היום:

  1. אישור קדנציה נוספת למרב ניב כדירקטורית חיצונית במינהלת.
  2. אישור לפנות לרשות מקרקעי ישראל לקבלת חוזה חכירה למטרות תעסוקה :
  • למתחם מסחר ובתי מלאכה  – תכנית חלוקה גוש 15714 חלק 12 (ע"פ תכנית ג'/13237 ) .
  • אזור למבני משק בתוכנית מפורטת מס' ג/17850 ו- 014/17850

לאחר קבלת המפרט הכספי מרשות מקרקעי ישראל, תובא לאישור ההנהלה החלטה האם לבצע את העסקה בהתאם לתנאים שיפורטו בשומה ובמפרט הכספי .

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה