אסיפה כללית 06-17

18 יולי 2017
זמן הארוע: 18:00
אולם אלכסנדר

על סדר היום:
1. סדר סימון מגרשים בהתאם להצעת החלטה שהתקבלה באסיפה בנושא: "קדימות בקליטת בנים לדירות קיימות בקיבוץ". המינהלת החליטה להביא לדיון והחלטת האסיפה שתי חלופות לצורך קביעת סדר הקדימות:

חלופה א' – קביעת סדר הקדימות לפי וותק בלבד.
חלופה ב' – קביעת סדר הקדימות לפי וותק תוך מתן עדיפות לבית אב שאף אחד מיחידיו לא קיבל או זכאי לקבל בירושה זכות מלאה או חלקית לשיוך דירה בקיבוץ מעגן.

2. בחירת נציגי ציבור להנהלת הקהילה.
מועמדים (לפי א-ב):
חברים חדשים: בן יעקב יואב, ברכר תום, ערב יפתח, שוקרני גיא. יש לבחור חבר אחד.
חברים וותיקים – אסתרי גיורא, אפרים ערן, בן יעקב חגית, עמר רפי. יש לבחור 3 חברים.

ניר מנצר – יו"ר
נוגה בוטבול – מנהלת הקהילה

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה