אסיפה כללית מספר 10-17

02 אוקטובר 2017
זמן הארוע: 18:00
אולם אלכסנדר
  1. הצעת החלטה בנושא קבלה לחברות של בני קיבוץ. (מצ"ב הצעת ההחלטה) בהשתתפות עו"ד יונתן גולדשטיין.
  2. הצגתה ובחירתה של מרב ניב כמועמדת לקדנציה נוספת של 3 שנים כדירקטורית חיצונית במינהלת. מרב תציג את עצמה.

יש להכניס את פרטי הארוע כאן:

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה