הגברת הפיקוח על הכלבים

הודעה‏ לתושבים:‏ הגברת‏ הפיקוח ‏על הכלבים ‏ביישובי‏ המועצה ‏עמק‏ הירדן

על פי חוק הסדרת הפיקוח על כלבים:

א. לא יחזיק אדם כלב שגילו עולה על שלושה חודשים ,אלא אם כן הכלב מסומן בשבב אלקטרוני ומחוסן בתוקף נגד מחלת הכלבת.

ב. כמו כן מחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו לשטח ציבורי ,אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט ב, באמצעות רצועה.

ולכן:
א.‏כל ‏מחזיק ‏בכלב ‏אשר ‏יצולם ‏משוחרר ‏בשטח ‏הציבורי ‏ייקנס ‏בסך ‏של‏: 500₪ ויחויב בהוצאות הנלוות  (לכידה, ‏הובלה ‏לכלביה,‏ ימי‏ הסגר‏ וכד').
ב.‏כל‏ מחזיק ‏בכלב‏ ללא ‏רישיון‏ החזקת ‏כלב‏ בר‏ תוקף ‏ייקנס‏ב סך‏ של‏ 1500₪.

למסמך המלא »

סגור לתגובות.