post type = קיבוץ מעגן | » תגיות לארועים » אספות וישיבות אספות וישיבות – קיבוץ מעגן

אסיפה כללית מספר 08-18

אסיפה כללית מספר 08-18 12 אוגוסט 2018 זמן הארוע: 20:00 בחדר הישיבות החדש על סדר היום: 1. בחירת נציגי ציבור לועד ההנהלה/ מינהלת הקיבוץ. מועמדים: • חברים מלאים: נמרוד בן יעקב, ענת ברן רוט, יורם סמית, אילן קדם, תומר רגב. • חברים בעצמאות כלכלית: תום ברכר, יובל מעייני, גיא שוקרני, מיכל שרון. (העברה להצבעה בקלפי). [...]

אסיפה כללית

סדר יום ופרטים נוספים

מפגשי הקשבה ודיון

בעקבות מסרים של אי שקט וחוסר נחת שאנו חשים מצד גורמים שונים בקיבוץ, אנחנו (ניר ומרב-דירקטורית חיצונית במנהלת) מקיימים במהלך חודש זה סדרת מפגשים עם קבוצות שונות בקהילה.

אסיפה חגיגית – אישור חזון מעגן

פרטים נוספים על הארוע

ישיבת מנהלת מספר 7-18

סדר יום ופרטים נוספים

ישיבת הנהלת קהילה מספר 08-18

סדר יום

ישיבת הנהלת קהילה מספר 06-18

סדר יום ופרטים

הצבעה בקלפי – אישור סופי תכנית קהילה 2018

פרטים ונספחים

מפגש עם ראש המועצה עידן גרינבאום

מפגש עם ראש המועצה עידן גרינבאום 15 מרץ 2018 זמן הארוע: 18:00 חדר הישיבות החדש בואו לשמוע ולהשמיע ארועים בקיבוץ ארועים בקיבוץאסיפות וישיבות ארועי תרבות במעגן

אסיפה כללית מספר 04-18

אסיפה – סדר יום ומסמך לצפיה

archive 1 2 3 5