רוצים לבצע שירות מילואים פעיל מעניין ומשפיע?
מוזמנים להצטרף ליחידת מילואים הפועלת ברשותה מקומית ובעלת השפעה רבה על המוכנות הרשותית לחירום.

לפרטים נוספים:
טלפון: נר שמעי – 050-2802603
kanergalmaz@gmail.com :מייל

סגור לתגובות.