חשבות שכר

תפעול תחום השכר בקיבוץ ותאגידיו תוך שמירה על חוקי המדינה והחלטות הקיבוץ.

הפקת תלושי שכר לעובדים השכירים בהתאם לחוקי המדינה, הפקת דוחות תקציב לחברים.
מתן מענה לחברים ולעובדים בנושאים הקשורים לתלושי השכר והתקציב, תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.

פרטי התקשרות

כרמית אקון
6654883
sachar@maagan.org.il

ניתן ואף רצוי לשלוח שאלות, בקשות במייל והן ייענו מיד כשאתפנה.

שעות קבלה

הימים של הכנת המשכורות
והתקציבים, הינם ימים עמוסים.
על מנת שאוכל לתת את תשומת הלב הנדרשת, הנכם מתבקשים להגיע במועדים המפורטים:
9-13 לחודש 8:00-16:00
22-29 לחודש 8:00-16:00
ניתן להיכנס בכל שעה.

בנימה אישית

אני כחשבת שכר מרגישה אחריות גדולה בהכנת המשכורות והתקציבים. אני מזמינה כל אחד ואחת מכם לקחת אחריות ולבדוק את התלושים.
במידה והתגלתה טעות, אני מבטיחה לתקן בהתאם.

סגור לתגובות.