צמיחה והתחדשות – קליטה במעגן

צילום: יחיאל בן יוסף
צילום: יחיאל בן יוסף
צילום: יחיאל בן יוסף

קיבוץ מעגן וחבריו לא עסקו בקליטה ב- 20 השנים האחרונות.

עיקר משאבי הזמן והניהול הופנו בעשור האחרון לשיפור המצב הכלכלי, שינוי באורחות החיים ובניה ויישום של שינויים בתיאגוד הקיבוץ, ביסוס המגזר העסקי והקהילתי.

בקיץ 2009 התחיל תהליך ציבורי בקיבוץ שבו ביררנו עם עצמנו האם אנחנו רוצים לצמוח דמוגרפית ואיך נעשה זאת.

התהליך כלל לימוד עולם התוכן של הצמיחה הדמוגרפית – מדוע רוצים לצמוח? משמעות הקליטה לחברות בסטטוסים שונים והקמת הרחבה קהילתית וקליטה לתוכה על השלכותיה השונות.

בתי אב בשנה ועד לסה"כ 150 בתי אב לטווח הארוך.

בסוף תהליך זה התקבלו באסיפת החברים ההחלטות הבאות:

כמו כן נקבעו אבני דרך לצמיחה – יעד לגידול של 10 בתי אב בשנה ועד לסה”כ 150 בתי אב לטווח הארוך.

קיבוץ מעגן יפעל לקליטת חברים לקיבוץ במעמד של “חבר מלא” שווה זכויות וחובות.

קיבוץ מעגן יפסיק את פעילותו למען הקמת הרחבה קהילתית.

בכדי ליישם את ההחלטות מעלה הוקמו הצוותים הבאים:

צוות צמיחה דמוגרפית, ועדת קבלה ומנהלת בניה לתכנון והקמה של מתחם מגורים חדש.

כמו כן גובש תקנון קליטה לקיבוץ שאושר באסיפה והוכנו הנספחים הקשורים אליו.

צוותי העבודה, התקנון והנספחים הם "ארגז הכלים" שלנו לביצוע מהלכי הקבלה והקליטה לחברות במעגן.

מהלכי הצמיחה והקליטה הינם המשך לשינויים באורחות החיים שעליהם קיבלנו החלטות לפני 7 שנים, שינויים אלו הגדילו את מרחב החופש של החבר בקבלת ההחלטות הקשורות לעתידו, מקום עבודתו ודרכי התפרנסותו.

ביחד עם זאת לא שכחנו ולא הזנחנו את הערבות ההדדית והשיתוף בחיי הקהילה במעגן ואנו גאים להמשיך את דרכם של מייסדי הקיבוץ בקיום היום יומי של ערכים אלו ובחיזוקה של איכות החיים במקום.

אנו מקיימים בקהילה ענפי שרות שונים:

מערכת חינוך הכוללת בתי ילדים לגיל הרך, גן ומסגרת לגילאי בית ספר המחולקת לשתי קבוצות (א'-ו',  ז'-י"ב).

מכבסה הנותנת שירותים לחברים, תושבים וכן לכפר הנופש.

כולבו: חנות הבית שלנו פתוחה בימי א' עד ו'.

תחזוקת הנוי הציבורי, תחזוקת המבנים והתשתיות, שרותי רכב לחבר, ספריה וארכיון.

כמו כן מתקיימת פעילות תרבות יזומה שגוברת בשנים האחרונות, וכוללת ציון חגי ישראל וערבים נוספים.

כלכלת הקיבוץ מתבססת על 2 רגליים – תיירות וחקלאות.

כפר הנופש "מעגן עדן" מפעיל  160 יחידות אירוח והינו אתר מוביל בסובב כנרת בתפוסה וברווחיות.

האתר מספק שירותים במגוון רחב לאורחיו וזוכה למספר רב של לקוחות חוזרים.

חקלאות צמחית: עיקר המאמץ והמשאבים מופנים לפיתוח  המטעים (הנתונים בדונם) –

בננות: ………………………………………….. 350

אבוקדו: ……………………………………….. 420

מנגו: ……………………………………………..180

תמרים: ………………………………………… 50

הדרים: ………………………………………… 135

בנוסף הקיבוץ מעבד עוד 1000 דונם גידולי שדה ללא השקיה.

בעלי חיים: בשנת 2000 הקיבוץ הקים עם מושב יונתן רפת משותפת ביונתן (רמת הגולן), הרפת החדשה  מאפשרת לשותפים לנצל את היתרון לגודל, נהנית מאקלים טוב וכן מותאמת ליצור חלב ברמת כשרות גבוהה. בשנת 2004 קיבוץ אלומות הצטרף לרפת.

כיום ישנן כ- 1,000 פרות חולבות ברפת המשותפת.

השותפות מייצרת כ – 11 מליון  ליטר בשנה (11,000 ליטר לפרה בשנה) ועומדת בראש טבלת הרווחיות לליטר בארץ !

 

בנוסף לכל אלו אנו חברים "במפעלים האזוריים עמק הירדן" וכן בארגון הפיננסי "משקי עמק הירדן".

 

המערכת הארגונית והכספית:  עוד בתחילתו של  העשור הקודם היה הקיבוץ במצב גרעוני ועם נטל חוב מכביד.

פעולות רבות שנעשו מאז וביניהן שינויים באורחות החיים, פיתוח מואץ של אמצעי היצור ומקסום הרווח מהם, הביאו אותנו לכמעט 0 חוב ורווח נקי שנתי שהולך וגדל.

מאז 2008 המגזר העסקי מעביר מידי שנה דיווידנד לקהילה אשר משתמשת בכסף זה לרווחת חברי הקיבוץ על פי החלטות החברים המתקבלות מידי שנה.

בשנת 2008 ביצענו תיאגוד מחודש בין פעילויות הקיבוץ השונות, דבר שהגביר את הביטחון של החבר ושיפר את יכולת השליטה והניהול.

לא כולל את המבנה התאגידי

להכניס תמונה של המבנה הארגוני

מודל אורחות החיים במעגן כולל בתוכו שני פרקים  מרכזיים – רשת בטחון והפנסיה, חברי מעגן רואים בנושא הערבות ההדדית מרכיב חשוב ומהותי בחיי הקהילה.

  • רשת הביטחון הינה המנגנון שקובע מהו התקציב הסביר לקיום חודשי של משפחה בהתאם למספר הנפשות. כל בית אב נבחן ברמת ההכנסה שלו ובהתאם להגדרה "תקציב קיום סביר" ניתנת השלמה במידת הצורך.
  • הזכאות לרשת נמדדת בהתאם לחובת ההתפרנסות של החבר – חובה לעבוד במשרה מלאה.
  • הפנסיה: על פי תקנות הערבות ההדדית על הקיבוץ לספק פנסיה בגובה של 35% מהשכר הממוצע במשק (נכון להיום – 2,870 ₪ לחודש), במעגן החלטנו על פנסיית מינימום גבוהה יותר של 3,817 ₪ לחודש לחבר.
  • במידה שתוכנית הפנסיה האישית של החבר תשלם סכום פחות מזה, באחריות הקיבוץ להשלים לסכום הנדרש.
  • בנוסף לפנסיה האישית, חבר מעל גיל הפרישה מקבל את קצבת הזקנה של המוסד לביטוח לאומי וכן  הכנסה מעבודה.

חברי מעגן קיבלו החלטות על קיום פעילויות שונות שחלק מהכסף להפעלתן מגיע ממקורות הקהילה.

אנו מקצים כל שנה תקציב לכיסוי חלק מההוצאות במערכת החינוך, פעילות תרבות, הבריאות, בית דורות וסיעוד והמפעלון לתעסוקת האוכלוסיה המבוגרת.

ביצוע החלטות אלו הוא הביטוי היום יומי לערבות ההדדית הקהילתית.

קליטה לחברות במעגן – חברות מלאה

הקדשנו זמן רב ללימוד והבנת המשמעויות של דרכי הצמיחה הדמוגרפית שעמדו לפנינו: הקמת הרחבה קהילתית, קליטה לחברות מלאה או חברות בעצמאות כלכלית.

ביקרנו בקיבוצים שקולטים לחברות במעמדות שונים וקולטים להרחבה, הזמנו אלינו אנשים שטיפלו בהקמת הרחבות וקיימנו פגישות לימוד עם חברי מעגן כדי לגבש את עמדת הקיבוץ בנושא.

בסופו של דבר הוחלט על קליטה לחברות מלאה בלבד וזאת מתוך הראיה האסטרטגית שיהיה נכון לשמר מעמד אחיד וזהה לחברים הקיימים ולא יהיה נכון לייצר מעמד נוסף של בעלי זכויות וחובות באגודה השיתופית.

 

התקדמות הקליטה במעגן

ב- 2013 נקלטו לחברות בעצמאות כלכלית 4 חברים,

ב- 2014 – 4 חברים,

ב- 2015 – 18 חברים,

ב- 2016 – 17 חברים,

ב-2017 – עד היום 1 לחברות מלאה.

סה"כ נקלטו ב-4 שנים האחרונות 44 חברים חדשים.