מדיניות פרטיות  

כללי

בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית  ועוד.

מאגר המידע  

חלק מהנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של אתר קיבוץ מעגן ובאחריותה.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • ליצור עמך קשר
  • לעדכן אותך בפעילויות ומידע חשוב הקשור באורחות החיים של קיבוץ מעגן
  • לעדכן אותך בפעילויות קיבוץ מעגן 

דיוור ישיר אלקטרוני

קיבוץ מעגן מעונין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פעילותו

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. 

קיבוץ מעגן לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. 

מסירת מידע לצד שלישי  

קיבוץ מעגן לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך . 

 Cookies

אתר קיבוץ מעגן משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע  

קיבוץ מעגן מיישם באתרו מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, קיבוץ מעגן לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

שינויים במדיניות הפרטיות  

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של הקיבוץ.