לחברים לאגודת מעגן אחזקות (הנהלת העסק)

כללי

 1. עם הקמת אגודת מעגן אחזקות הוגדר שיכהנו בה 4 נציגי ציבור חברי מעגן בנוסף לבעלי התפקידים (יו"ר, מנהל עסק, גזבר).
 2. עמיעד ואמנון סיימו את תפקידם כחברים בהנהלת מעגן אחזקות.
 3. לאור זאת יש לבחור 2 חברי מעגן כנציגי ציבור במעגן אחזקות.

הגדרת תפקיד

 1. חבר בהנהלת אגודת אחזקות של קיבוץ מעגן.
 2. נוכחות ושותפות פעילה בדיונים ובקבלת החלטות בהנהלת העסק בהתאם לתחומי אחריותו וסמכויותיו.

דרישות לתפקיד

 1. חבר מלא בקיבוץ מעגן.
 2. רצון ויכולת למעורבות ציבורית ויכולת קבלת החלטות.
 3. מחויבות להשתתפות בישיבות הנהלת העסק.
 4. דיסקרטיות.
 5. יושרה אישית.

קדנציה

אורך הקדנציה – עד ינואר 2020. [למה לא 3 שנים?]

נוהל בחירה

 1. בהתאם "לתקנון האגודה" – כל חבר מלא במעגן רשאי לבחור ולהיבחר אלא אם נמצא כי החבר אינו מתאים על רקע של כשירות או שאינו ממלא אחר החלטות הקיבוץ.
 2. מועמדים יומלצו על ידי מש"א לוועד ולאסיפה.
 3. הבחירה תעשה בהצבעה בקלפי.

כפיפות

כפוף לאסיפת החברים של קיבוץ מעגן

מועמדים יפנו למש"א – יערה  עד ליום 14.05.2018  למייל : enoshm3@gmail.com

או למספר : 0526449090

*נא לציין את שם המכרז

סגור לתגובות.