נקבת היתוש מטילה את הביצים במים, הזחלים והגלמים חיים במים עומדים או זורמים לאט.
היתושים הבוגרים חיים מחוץ למים בעיקר סביב צמחיה ושיחים, הם פעילים בעיקר בשעות החשיכה וניזונים
מסוכרים שבצמחים. רק הנקבה מוצצת דם )עוקצת( לצורך התפתחות הביצים.
מניעת מפגעי יתושים
מניעת מפגעי יתושים היא הדרך היעילה ביותר למנוע את העברת המחלות לבני האדם.
1 . יתוש הטיגריס האסייתי – עוקץ במהלך שעות היום ויכול להעביר לאדם נגיפים הגורמים למחלות
דוגמת זיקה, דנגי, צ'קונגוניה. היתוש מתרבה במקווי מים קטנים בעיקר בחצרות בתים, בעל מרחק
תעופה קצר של עשרות מטרים.
2 . יתוש הקולקס – עוקץ בעיקר בלילה, עלול להעביר את נגיף קדחת מערב הנילוס, נגיף זה עלול לגרום
לתחלואה ואף למוות של בני אדם. מתרבה במקווה מים גדולים יחסית כדוגמת תעלות ניקוז, בעל
מרחק תעופה גדול.

הרשות המקומית מבצעת פעולות רבות למניעת התפתחות יתושים ולהדברתם בשטחים הציבוריים. כמו כן
אנו קוראים בזאת לכל תושב ותושב לטפל בשטחים שבהחזקתו ולמנוע התפתחות יתושים.
תשומת לב מיוחדת נדרשת מבעלי מפעלים ומחקלאים העלולים ליצור בתי גידול נרחבים ליתושים במסגרת
פעילותם .
• מערכת הביוב – לתקן לאטום ולמנוע דליפות .
• ברזים, מערכות קירור ומזגנים – למנוע דליפות ויצירת שלוליות .
• גגות ומקלטים – ליבש ולנקז .
• דליים צמיגים חביות ומכלים אחרים – לרוקן .
• בריכות נוי – ובריכות שחייה
• במגזר העסקי – יש להקפיד על הסדרת הטיפול במי שטיפה ונקז והעברתם למערכות
המרכזיות .
• במגזר החקלאי יש למנוע היקוות מים כתוצאה מהשקיה בעודף, השקיות סרק, היקוות של מי קירור
לולים או נקז חממות .

התגוננות מפני עקיצות יתושים (בשעות הערב והלילה)
1 .מניעת כניסת יתושים לתוך הבתים באמצעות התקנת רשתות על פתחי הבית .
2 .קטילת יתושים באמצעות ריסוס חלל החדר או משטחים עליהם נחים היתושים בתכשירים להדברת
יתושים או חרקים מעופפים שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.
3 .דחיית יתושים: בתוך הבית באמצעות תכשירי אידוי )טבליות או נוזל(, מחוץ לבית באמצעות סלילים
או נרות. יש להשתמש בתכשירים שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה .
4 .מניעת עקיצות באמצעות תכשירים המיועדים למריחה על הגוף. תכשירים אלה מאושרים על ידי
משרד הבריאות .

כתיבת תגובה