החלטה מיוחדת למקרה בו חבר\ה אשר  ניצל\ה את כל ימי המחלה והחופשה שלו\ה לאור ליווי קרוב משפחה מדרגה ראשונה עם בעיה בריאותית מיוחדת וממושכת.

הצעת מש"א:

מנהלת מש"א תעלה את המקרה בפני צוות התיאום והוא ידון בכל מקרה לגופו.

במידה ואושר, החבר ינצל את כל ימי מחלתו הצבורים (עד 90 ימי מחלה לחבר) וימי חופשתו הצבורים עד יתרה של 7 ימים לפחות כך שיישארו לרשותו ימי חופשה לשבוע ימים לשנה השוטפת.

בגמר 90 ימי המחלה וימי החופשה, יספוג הענף את עלות ימי העבודה וזאת עד 30 ימים בשנה. ההחלטה מתייחסת רק לחברים העובדים בבית.


אושר במינהלת ביום 15/7/14

סגור לתגובות.