מצורף ידיעון תשע"ח לעיונכם.
על מנת להתעדכן אודות שינויים ופתיחת קורסים נוספים שפורסמו לאחר הוצאת הידיעון, ניתן להיכנס לאתר >

העלון >

כתיבת תגובה