דפי הנצחה גבי סנש

גבי סנש

הורים: מרדכי (בנדי) ואלישבע (קטי)
תאריך לידה: י"ד שבט התשיא | 21 בנובמבר 1951
תאריך פטירה: י"ב טבת תשנ"ג | 5 ינואר 1993

גבי סנש

ברגשי צער ויגון עמוקים נפרדים אנו מיקירנו חביבנו גבי סנש ז"ל.

את אשר יגורנו בא והנה שב הביתה בן עייף.

גבי סנש חזר הביתה ועיניו עצומות, ושפתיו אילמות, מלבושו תכריכים. והרי לא כך קיווינו כי ישוב אלינו גבי, בנם של קוטי ובונדי שהולמים אותו דברי משלי:

"רך הייתי לאבי – ובן יחיד לאימי."

הנה נתקיימו בו דברי משוררת הירדן והכנרת רחל:

" אם צו הגורל

להיות רחוקה מגבולוייך

תתני כנרת

לנוח בבית קברותיך".

 

חסד אחרון,

אנו זוכרים את גבי הילד הרך והחייכן.

אנו זוכרים את גבי הנער ברוך הכישרון וההשראה המפליג על כנפי הדמיון היוצר.

יד ותהפוכות הגורל הרחיקו אותו מכאן ממשפחתו, מקיבוצו וממולדתו אלי יעדים חדשים למצוא את עצמו, למצוא טעם ותכלית בחייו.

והנה המלאך הגואל מכל רע לא עמד לימינו והוא הוכרע על ידי מלאך המוות ושירת חייו נפסקה טרם עת.

ליבנו עם קטי ובנדי שכבתה שמש אושרם וגדול מנשוא כאבם ויגונם.

מי יתן ויעמדו להם כוחותיהם לשאת את הצער והכאב.

נוח גבי על משכבך בשלום – יהא זכרך ברוך.

יהי זכרו ברוך

התמונות שיכות לארכיון מעגן וצולמו ע"י יחיאל בן יוסף וחברי מעגן