ביטוח קבלנים 2018

כחלק מחידושי ביטוח הרכוש של הקיבוץ, החלטנו לאחר 20 שנות עבודה מול "ביטוח חקלאי" דרך סוכן המשנה "השיטה ביטוחים" לעבור לחברת "הפניקס".

ביטוח קבלנים:
תחום הבניה הינו תחום מסוכן במיוחד, הוא עלול לגרום לנזקים רבים בהם, רכוש למבנה, לרכוש סמוך, לעובדים, לתשתיות ועוד. הוא מסוכן משום שחוקי הבטיחות בבניה חמורים והמזמין אינו מכיר אותם. הוא גם לא מכיר את החוק הקובע שהמזמין אחראי ברוב המקרים על בטיחות עובדי הקבלן ובטיחות אחרים שבסביבה. סיכון נוסף הוא נזק שמתגלה לאחר מסירה.
על כן נרכשה "פוליסת קבלנים" עבור כל הפרויקטים שיתחילו במהלך השנה. זו פוליסת מטרית- סל "פתוחה" שאליה ניתן להוסיף באופן שוטף את הפרויקטים שהחברים מדווחים עליהם.
היתרון- הוא בכיסוי סיכונים שאינם מכוסים בפוליסות קבלנים קטנים, היא מכסה את כלל הקיבוץ. היא מכסה נזקים שהתגלו לאחר מסירת העבודה (לאחר סיום הפוליסה של הקבלן).
עלות הפוליסה היא 0.4% מערך הפרויקט (400 ₪ לפרויקט של 100 אש"ח )ונמוכה מעלות שקבלן קטן רוכש.

לחברים ותושבים יש האופציה להיות מכוסים בפוליסה זו בתנאי שיודיעו תוך 10 ימים מתחילת העבודה על התחלת הפרויקט.

חברים שלא יצטרפו לכיסוי זה וישענו על פוליסת הקבלן עלולים להיות חשופים לתביעות אפשריות של גורמים שונים שאינם מכוסים בפוליסות שלו (למשל, תביעות שיבוב של ביטוח לאומי) ויאלצו לטפל בתביעה המשפטית בכוחות עצמם, לשלם את הטיפול המשפטי והפיצויים הצפויים, מכיסם.

בנוסף, שוב ברצוני לחדד ולשפר את גישת החברים כלפי מקרים העשויים להיות "אירועים ביטוחים" – בכל מקרה בו יש נגרם נזק לרכוש, צנרת, מבנה, כלי רכב וכ"ו, השייכים לקיבוץ אנא ידעו אותי לפני טיפול בנזק. עזרו לי לטפל באירועים הנ"ל בצורה הטובה ביותר. ביטוח הרכוש שלנו בעל עלות משמעותית וכן גם הכיסוי שלו.

בברכה
עידו אליהו | א. ביטוח אלמנטרי. | 050-2363425

סגור לתגובות.