כללי

תומר רגב ביקש לסיים את תפקידו בוועדת ביקורת. אנו מודים לתומר על תרומתו לוועדה.

לאור זאת, אנו מוציאים קול קורא לחברים:

 

המהות המרכזית

הועדה ומבקר הפנים יטפלו בנושאים שונים ובבחינת ההנהלה וענפי הקיבוץ מתוך נקודת הראיה של ניהול תקין ותקינות תהליכי קבלת החלטות.

 

תפקיד ועדת הביקורת

1.       המלצה לאסיפה על בחירת מבקר פנים לקיבוץ.

2.       הכנת תוכנית ביקורת שנתית עם מבקר הפנים.

3.       בדיקת טיוטות דוחות הביקורת שהוכנו על ידי מבקר הפנים וקבלת הערות מהמבוקרים לדוחות.

4.       ליווי המבקר בעבודתו.

 

 הרכב: יש לבחור חבר נוסף שיכהן עם חברי הוועדה הנוכחית.

 

קדנציה: החבר הנבחר יכהן עד תום הקדנציה הנוכחית (מאי 2019).

 

כפיפות:

הועדה כפופה לאסיפת החברים בלבד והאסיפה היא הגוף הממנה באמצעות הצבעה בקלפי

 

למעוניינים – יש לפנות אליי עד יום א'  22.10.2017

למייל:  sapir.yaara@gmail.com או לטלפון: 4908

 

יערה ספיר- מש"א

כתיבת תגובה